NABÍDKA SLUŽEB

IMPLANTOLOGIE

Zubní implantáty jsou v současné době plnohodnotnou alternativou ke ztracenému zubu. Jedná se o titanový šroubek zavedený do kostěného výběžku, kde dochází ke spojení s kostí tzv.osseointegraci. Povrch implantátu zásadně určuje kvalitu spojení implantát/kost a zároveň výrazně ovlivňuje dobu vhojení. U implantátů firmy Straumann, který v naší praxi používáme, chemicky upravený povrch implantátu SLActive (viz video na tomto webu) zkracuje dobu hojení na 3-4 týdny (v závislosti na kvalitě kosti). Také spojení implantátu s korunkou je unikátní. Jde o vnitřní spojení pomocí Morseova kužele, zajišťující pevný, mechanicky stabilní kontakt. Korunka je následně přes toto spojení buď nacementována nebo přišroubována k implantátu. Implantát díky své krčkové části je navržen tak, aby vhojování probíhalo tzv.otevřenou cestou skrze sliznici.Odpadá tak druhé chirurgické znovuotevření implantátu. Mluvíme o jednodobém konceptu. Vám pacientům šetří bolest a finance.

AUGMENTACE

Augmentace je metoda, kterou se zvětšuje objem kosti pomocí různých chirurgických technik. Nejčastější technikou v implantologii je tzv.SFE (sinus floor elevation), která rozšiřuje kost v čelistní dutině. Implantát se zavede buď simultánně s augmentací nebo později do zhojené nově vytvořené kosti. 

ESTETICKÁ STOMATOLOGIE

Estetika (z řeckého slova aisthetikos - cit, cit pro krásu) je filozofická disciplína zabývajícím se krásnem, jeho působením na člověka. Zubní estetika je ovlivňována specifickými pravidly a technikami. Jde především o symetrii a rovnováhu mezi tvarem, světlem a barvou zubu. Toho lze dosáhnout např. keramickou fasetou nebo celokeramickou korunkou. V dnešní moderní době fitness a elegance očekávají naši pacienti esteticky dokonalé práce, což je výzvou pro celý náš tým.

ENDODONCIE

Endodoncie (z řeckého: endo - uvnitř, odont - zub) se zabývá léčbou onemocnění tkání uvnitř zubu (zubní dřeně a periapikálních tkání). K endodontickým opatřením počítáme léčení a revizi kořenových kanálků a chirurgickou resekci kořenového hrotu. Vnitřní kořenový systém zubu je velmi komplikovaný a anatomicky složitý prostor s velkým množstvím malých rozvětvení. Díky těmto podmínkám je nalezení kořenových kanálků a vyčištění infikovaných tkání často bez operačního mikroskopu nemožné. Několikanásobné zvětšení operačního pole pomocí mikroskopu umožňuje lékaři nalézt všechny kořenové kanálky, úspěšně je zbavit nemocné tkáně, desinfikovat a následně hermeticky vyplnit. Takto provedené ošetření zajišťuje dlouhodobou úspěšnost.

ZÁCHOVNÁ STOMATOLOGIE

Záchovná stomatologie je oborem zubního lékařství, který se zabývá prevencí vzniku zubního kazu či jeho následnou léčbou. Zubní kaz (lat. caries) je nejčastější onemocnění tvrdých zubních tkání způsobené mikroorganismy plaku v ústní dutině. 

PREVENCE

Vzniku zubního kazu lze předejít správnou ústní hygienou - jde zvláště o použití vhodných čistících pomůcek a prostředků. Klinika MEDENT s.r.o. proto nabízí konzultace u proškolené zubní hygienistky, v rámci kterých podstoupíte profesionální vyčistění Vašich zubů, stejně tak jako instruktáž správné péče o Váš chrup. Veškeré doporučené produkty si navíc můžete zakoupit přímo na místě.

DIAGNOSTIKA

Pro včasnou diagnostiku zubního kazu je nutné zejména pravidelné zhotovování rentgenových snímků, které je na naší klinice možné přímo v ordinacích za použití RVG (radioviziografie) umožňující okamžité zobrazení snímku na monitoru počítače a tak i jeho kvalitnější vyhodnocení. 

LÉČBA

Léčbou se rozumí odstranění kazivých zubních hmot a jejich následné nahrazení výplňovými materiály - amalgámovou či fotokompozitní "plombou". Z hlediska funkčnosti mají obě hmoty podobné vlastnosti, silnou stránkou fotokompozitní výplně je ale její estetičnost - jde o hmotu přirozené barvy chrupu. Klademe velký důraz zejména na kvalitu používaných materiálů a nadstandardně zvládnuté provedení výplně.

RADIODIAGNOSTIKA

Je nedílnou součástí stomatologického vyšetření. Díky tomu můžeme včas diagnostikovat skryté kazy /tzv. skusovými snímky/, ošetření parodontu nebo chronické onemocnění kořenového systému. Včasným zachycením se léčba zubního onemocnění stává méně nákladnou a procento úspěšnosti výrazně stoupá. Bez kvalitního rtg přístroje se neobejdeme také při plánování, terapii a následných kontrol u pacientů s implantáty. K tomu nám slouží digitální ortopantomograf /tzv. OPG/ firmy Planmeca, umožňující zobrazovat i příčné řezy. Díky digitalizaci všech rtg přístrojů je výsledek dostupný okamžitě a zátěž pacienta je výrazně snížena /nižší radiace/.