ČASTO KLADENÉ DOTAZY

CO JE ZUBNÍ IMPLANTÁT?

Zubní implantáty jsou plnohodnotnou náhradou ztracených zubů. Jako umělý kořen tvoří stabilní základ pro dlouhodobé upevnění korunky, broušení sousedních zubů odpadá, ztráta kostní masy atrofií je vyloučena, neboť implantáty přenášejí žvýkací síly do kosti a podněcují tak její regeneraci. Implantát jako náhrada kořene zubu je nejelegantnější způsob, jak docílit vyplnění mezery po chybějícím zubu. Zubní implantáty jsou také jisté ukotvení pro snímatelné protézy a ušetří pacienty před známými nevýhodami konvenčního "umělého skusu".

Z ČEHO JE IMPLANTÁT VYROBEN?

Implantát je vyroben z technicky čistého titanu, jeho povrch je mechanicky a chemicky upraven tak, aby byl co nejlépe a nejrychleji vhojen do kosti. Titan je přijímán lidským tělem bez komplikací.

JAKÁ JE ÚSPĚŠNOST LÉČBY?

V naší praxi používáme ověřený, klinicky dokumentovaný (více jak 25 let) švýcarský systém Straumann. Míra úspěšnosti je u tohoto systému na hranici 99%.

CO JE KORUNKA?

Část zubu, která vyčnívá do ústní dutiny, případně náhrada korunky vlastního zubu.

CO JE FIXNÍ NÁHRADA?

Pevná umělá náhrada původních zubů fixovaná buď cementem či šroubky (na implantát)